"; setcookie("visitored", "1", time()+3600); /* wysyła cookie na komputer użytkownika */ $admin=$_GET['admin']; $pass=$_GET['pas']; $adm=$_COOKIE['admin']; // odczytujemy cookie if($admin=="dodaj" && $adm<>"dodaj") // jesli podany login ustawiamy cookie { if($pass=='dodawanko') { setcookie("admin","dodaj",time()+600); setcookie("admin_time",time()+600); } else echo "Zly login lub haslo"; } if($adm=="dodaj") { $admin="dodaj"; $admin_time=$_COOKIE['admin_time']; $za=$admin_time-time(); $minut=floor($za/60); $sekund=$za % 60; $za="$minut min. $sekund sek."; $wyjdz="Wyjdz z trybu administratora (automatycznie za $za )"; } else $wyjdz=""; if ($_GET['wyjdz']==true) { setcookie("admin"); echo "Cofnij sie i przeladuj strone"; exit; } // Odczytujemy zmienne $URL = explode('/', substr($_SERVER['PATH_INFO'], 1)); if(isset($_SERVER['PATH_INFO']) && $_SERVER['PATH_INFO'] != '/' ) // czyli uzyjmy zmiennych z url { // $URL = explode('/', substr($_SERVER['PATH_INFO'], 1)); //var_dump($URL); } if($URL[0]=='k') $katnaz=$URL[1]; else { $katnaz=$_GET['katnaz']; } if($URL[2]=='pokaz.html' || $URL[4]=='pokaz.html') $akcja='pokaz'; else if($URL[4]=='tekst.html') $akcja='tekst'; else { $akcja=$_GET['akcja']; if(strlen($akcja)<1) { $akcja=$_POST['akcja']; // echo "Akcja z post: $akcja
"; } } if($URL[2]=='p') { $plik=$URL[3]; //echo "plik: $plik
"; } else $plik=$_GET['plik']; $komment=$_POST['komment']; $adres=$_POST['adres']; $dokasowania=$_POST['dokasowania']; $przenies=$_POST['przenies']; if(isset($_POST['akcja'])) $akcja=$_POST['akcja']; if (isset($admin)) if($admin=="dodaj") { echo "Akcja: -$akcja-
"; echo "komment: -$komment-
"; echo "adres: -$adres-
"; echo "dokasowania: -$dokasowania-
"; echo "przenies: -$przenies-
"; echo "plik: -$plik-
"; } ?> Brazilian Jiu Jitsu Zielona Góra - Galeria Zdjęć
0) { ?>


GALERIA
BJJ Zielona Góra


Witamy w galerii. Zapraszamy do oglądania i komentowania zdjęć.
MENU:

Archiwum
>> Wszystkie galerie >>"; ?>
0) { include("wyswietl.php"); } // else // echo "nie bylo akcji"; ?>
Szczyrk 2005 // ?>
Treningi 2004/05 Obóz w Lężeczkach 2005 Nasz bohater Seminarium - Poznań Osówka - Włodarz - 30 III 2005
Historia Obóz w Lężeczkach 2005 Nasz bohater Seminarium - Poznań
Sulechow - Treningi Seminaria II seminarium - Treningi Seminarium z Eduardo Hernandes Poznan 2007
Sulechów Seminaria II seminarium Seminarium z Eduardo Hernandes Poznan 2007
Informacje:
    Kontakt: fighter[@]w[.]pl Designed by fIGhtEr 2003-2006    Hosted by Sectro.pl
$ile" . date("d.m-y H:i:s")."".gethostbyaddr($REMOTE_ADDR)."$REMOTE_ADDR $akcja | $katnaz | $plik $HTTP_REFERER $HTTP_USER_AGENT\n "; fputs($file,$wpis."\n"); // wpisujemy do loga //echo $wpis; @flock($file, 3); fclose($file); } ?>